25 березня 2021 року відбулася гостьова Zoom-лекція для здобувачів третього (освітньо-наукового рівня) за спеціальностями 091 Біологія та 101 Екологія. начальниці науково-дослідного відділу Приазовського національного природного парку Барабохи Наталі Миколаївни.

25 березня 2021 року на базі кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування організована та проведена гостьова дистанційна Zoom-лекція для здобувачів третього (освітньо-наукового рівня) за спеціальностями 091 Біологія та 101 Екологія. Лектор – начальниця науково-дослідного відділу Приазовського національного природного парку Барабоха Наталя Миколаївна. Тема лекції: «Екологічні особливості морських та приморських екосистем на прикладі територій та акваторій Приазовського національного природного парку».

Лекторка побудувала свою лекцію цілком логічно – від аналізу структури і функціонального зонування території та акваторії Приазовського НПП, структури наукового відділу та особливостей його діяльності до аналізу унікальності суходільних та аквальних екосистем парку і пов’язаним з нею (унікальністю) біологічним різноманіттям. Значні площі території та акваторій парку вивели його за розмірами на третє місце в Україні. Наталя Миколаївна звернула увагу на функціонування у межах НПП водно-болотного угіддя міжнародного значення «Молочний лиман» та його біологічні і екологічні цінності. Лекторка звернула увагу на те, що відновлення сполучення лиману з морем сприяє поступовому відновленню його екологічних та біологічних функцій. Було наголошено на унікальних особливостях території і акваторій парку, пов’язаних з нерестовищами цінних промислових видів риб, різноманіттям водоплавних, навколоводних і перелітних птахів, бентосних угруповань. Лекція супроводжувалася значним масивом даних, зокрема щодо видового багатства червонокнижних видів рослин і тварин.

Крім здобувачів-аспірантів дану лекцію могли послухати і здобувачі бакалаврського та магістерського рівнів, а також викладачі кафедри, вільні від академічних занять. Обмаль часу не дала змоги аспірантам задати питання, які їх цікавлять, але лекторка встигла запросити усіх охочих до адміністративної будівлі парку з метою продовження лекції та послідуючої дискусії.

Leave a Reply