Корисна інформація

Реквізити

Реквізити для оплати навчання 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богадана Хмельницького

Код ЄДРПОУ: 02125237

Роз./рах. UA 528201720313221002201000641

Банк Держказначейська служба України м. Київ 

МФО 820172

Призначення платежу: оплата за навчання 

ПІБ (повністю) за спеціальністю (указати), курс (указати)

РЕЄСТР наукових фахових видань України

Подивитися реєстр наукових фахових видань України можно за посиланням: http://nfv.ukrintei.ua/

Освітні ресурси

 • Міністерство освіти та науки України: www.mon.gov.ua
 • База даних “Законодавство України” на сайті Верховної Ради України, дозволяє швидко знайти документи як за реквізитами так і за контекстом: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/
 • Інформаційно-консультативний центр – багато інформації для студентів, науковців та дослідників, які зацікавлені можливостями навчання чи стажування за кордоном: www.osvita.org
 • Нацiональна бiблiотека Украiни iменi В.I.Вернадського: www.nbuv.gov.ua
 • Відеобібліотека відеолекцій світу. Міжнародна навчальна мережа: http://world-lecture-project.org/
 • Академічна наукова база даних портативних електронних книжок:http://www.ebooklibrary.org
 • МДПУ репозиторій http://eprints.mdpu.org.ua/
 • Освітні ресурси Гарвардського університету: http://ocp.hul.harvard.edu/
 • Освітні ресурси Масачусетського Технологічного інституту (Massachusetts Institute of Technology (MIT)): http://www.ocwconsortium.org/
 • Онлайн-перекладач PROMT: http://www.translate.ru/
 • Онлайн семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація» https://drive.google.com/drive/folders/1yiIJFOzt4DkbXhhphtK_1SRsoh726GCz?usp=sharing

Список видань, які індексуються у наукометричних базах Scopus та WoS

Список видань, які індексуються у наукометричних базах Scopus та WoS за посиланням: https://openscience.in.ua/ua-journals

Інструкції щодо використання ресурсів сайту ЦОДТ

Інструкції щодо використання ресурсів сайту ЦОДТ можно подивитися за посиланням: http://www.dfn.mdpu.org.ua/mod/folder/view.php?id=91874

Особливості організації навчального процесу в аспірантурі 2020 р.

З особливостями організації навчального процесу в аспірантурі 2020 р. можно ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1MUKSvLzu_qWxWgPfi4fDnCG8P0CD1801/view

Шаблони,бланки та зразки документів

Подивитися шаблони,бланки та зразки документів можно за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1_1knNNWL7hSlsnbG43S6lmYY3WJUurW9