Найдиш Андрій Володимирович

Загальна інформація

Має більше 350 науково-методичних публікацій, співавтор двох підручників з грифом МОН. Під його керівництвом захищено 7 кандидатських та 2 докторських дисертацій. Голова спеціалізованої вченої ради К18.053.02 (м. Мелітополь, МДПУ) по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка.

Член спеціалізованої вченої ради Д26.056.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка (КНУБА, м.Київ).

Член (з 1994 р.), співголова (з 2005 р.), голова (з 2016 р.) оргкомітету щорічної Міжнародної науково-практичної конференції “ Сучасні проблеми геометричного моделювання ”(м. Мелітополь, ТДАТУ; м. Мелітополь, МДПУ) (проведено 22 конференції). 

Працює у складі оргкомітету республіканського науково-практичного семінару з прикладної геометрії (КНУБА, м.Київ). Очолює роботу міжвузівського науково-практичного семінару з прикладної геометрії (м. Мелітополь, МДПУ). У 2007 р. обраний членом президії та віце-президентом Всеукраїнської асоціації з прикладної геометрії.

Є керівником проектної групи (гарантом освітньої програми) із спеціальності 131 «Прикладна механіка».

Найдиш Андрій Володимирович

професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій.

Наукометричний профіль