Читання в області болгаристики

 26.11.2021 року

Уважаеми колеги, партньори и приятели, очакваме заявките ви за ежегодните международни студентски и докторантски четения в областта на българистиката, славистиката и балканистиката, организирани от Центъра по българистика с Лекторат по български език, литература и култура в Мелитополския университет “Богдан Хмелницки” и посветени на важни годишнини!