Участь к.п.н., доц. Єрмак Ю. І. та д.іст.н., професор Коробченко А. А. у якості стейкхолдерів у конференції, організованій Харківським національним педагогічним університетом ім. Г. С. Сковороди 29 жовтня 2021 р.

Завідувачка кафедри педагогіки і педагогічної майстерності к.п.н., доц. Єрмак Ю. І. та д.іст.н., професор Коробченко А. А. були запрошені у якості стейкхолдерів до участі у конференції, організованій Харківським національним педагогічним університетом ім. Г. С. Сковороди 29 жовтня 2021 р. Захід був присвячений питанням проходження виробничої (педагогічної) практики здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії. Серед учасників були присутні д.п.н., професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди Золотухіна С. Т., д.п.н., професор Зеленська Л. Д., д.п.н., професор Штефан Л. А., а також здобувачі, що навчаються за програмою академічної мобільності Чжан Хао, Чжао Бейбей та інші (Китай). Гарант ОНП 011 Освітні, педагогічні науки, професор Коробченко А. А. у своїй доповіді зупинилась на особливостях ефективної організації виробничої (педагогічної) практики, на важливості творчої ініціативи здобувачів, творчого підходу до навчально- методичної роботи, наукової та викладацької діяльності, формуванні потреби у самовдосконаленні, підвищенні своєї кваліфікації. В.о. завідувача кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди д.п.н., доц. Боярська- Хоменко А. В., гарант ОНП 011 Освітні, педагогічні науки, д.п.н., професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди Рибалко Л.С. та завідувачка кафедри педагогіки і педагогічної майстерності МДПУ імені Богдана Хмельницького к.п.н., доц. Єрмак Ю. І. обговорили особливості проходження практики в дистанційному режимі, питання критеріїв якісної оцінки діяльності здобувачів під час проходження практики, бази проходження практик, а також вимоги до оформлення звітної документації.