Початок наукової діяльності!

Вийшла моя перша наукова стаття з філософії. Дякую моєму науковому керівнику доктору філософських наук, професору Троїцькій Тамарі Серафимівні за її внесок в мій особистісний та науковий розвиток (взято зі сторінки аспіранта Мештанова А.О.)

https://www.facebook.com/andrey.meshtanov