Премії НАН

Запрошуємо вчених до участі/подання документів на присвоєння:
 
1. Премій імені видатних учених України (граничний термін подання заявок – 01 листопада 2021 р.).
 
2. Премій для молодих вчених і студентів закладів вищої освіти за кращі наукові роботи (граничний термін подання – 15 грудня 2021 р.).
 
3. Золотої медалі імені В. І. Вернадського НАН України (граничний термін подання заявок – 12 листопада 2021 р.).