Почалося громадське обговорення проєкту Положення про спеціалізовану вчену раду

Міністерство освіти і науки винесло на громадське обговорення проєкт наказу “Про затвердження положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук”. У ньому йде мова про загальні положення про спеціалізовану вчену раду, вимоги до персонального складу докторської ради, попередній розгляд дисертації у докторській раді, а також науково-публікаційні вимоги до фахівців.

Фахівці, які вводяться до складу докторської ради повинні відповідати таким критеріям

наявність наукового ступеня доктора наук;

період роботи яких на посадах наукових та/або науково-педагогічних працівників становить не менше п’яти років;

наявність наукових публікацій, серед яких:

Не менше двох публікацій за останні п’ять років, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus;

Не менше трьох публікацій за останні три роки, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;

Не менше однієї монографії (або двох розділів у колективних монографіях), виданої(них) за останні 5 років. 

Проєкт розроблений відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 20 серпня 2021 року.