Науково-педагогічне стажування з природничих наук (м. Рига, Латвія)

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти,
які активно займаються науковими дослідженнями у сфері біології, екології, географії, геології та хімії.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.

Кожен учасник стажування отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та збірник тез науково-методичних доповідей.
Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3,2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Форма участі: дистанційна.
Мова тез доповідей: латиська, англійська, українська, російська.
Голова організаційного комітету: Роман Дякон, Dr.sc.ing., професор, академік, президент ISMA.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Учасникам необхідно до 18 червня 2021 року (включно):

1) Заповнити заявку;
2) надіслати на електронну адресу nature@cuesc.org.ua:

– тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
– відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Зверніть увагу! Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

Програма стажування
Завантажити інформаційний лист

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 200 євро в гривневому еквіваленті за курсом на момент здійснення платежу й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу, опублікуванням збірника тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 180 євро (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи наспівавторство.
3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 20 серпня 2021 року.

ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЇ 

У межах стажування відбудеться онлайн-лекції на платформі ZOOM російською мовою.
Дата: 25 червня, 10:00 (за київським часом).
Посилання на онлайн-лекцію буде надіслано всім учасникам після сплати за стажування. Онлайн-лекції будуть збережені.

Тема лекції: “Стратегічний підхід до дистанційного навчання: застосування досвіду ЄС”
Лектор: Євгенія Дехтяр Dr.oec., проректор з академічної роботи
Мова: російська.

Тема лекції: “Проблеми академічної мобільності, інтернаціоналізації наукових досліджень”
Лектор: Діана Змічеревська Mg. oec., керівник проектного відділу
Мова: російська.

Тема лекції: “Бізнес англійська і етика”
Лектор: Тетяна Лапайне Mg.paed., керівник кафедри міжнародних бізнес-комунікацій
Мова: російська, англійська.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна – координатор наукових заходів та проектів у галузі природничих наук.
Контактний телефон: + 38 (068)-642-61-74
E-mail: nature@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo