Постанову Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 подовжено!

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 “Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 70, ст. 2352; 2017 р., № 45, ст. 1394; 2018 р., № 55, ст. 1908; 2020 р., № 87, ст. 2798) і від 6 березня 2019 р. № 167 “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 22, ст. 767; 2020 р., № 87, ст. 2798) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2021 року.
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567:
1) в абзаці четвертому пункту 3 слова “затвердження в установленому зазначеним Законом порядку Положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад” замінити цифрами і словами “31 грудня 2021 року”;
2) у пункті 6 цифри і слова “1 липня 2021 року” замінити цифрами і словами “1 січня 2022 року”.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167:
1) у постанові:
у назві постанови слова “проведення експерименту з” виключити;
пункт 2 викласти в такій редакції:
“2. Затвердити Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора філософії, що додається.”;
у пункті 3:
абзац другий викласти в такій редакції:
“з 1 липня до 31 грудня 2021 р. присудження ступеня доктора філософії відбувається відповідно до затвердженого цією постановою Тимчасового порядку;”;
в абзаці третьому слово “Порядку” замінити словами “Тимчасового порядку”;
2) у Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженому зазначеною постановою:
назву Порядку викласти в такій редакції:
“ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
присудження ступеня доктора філософії”;
у пункті 1 слово “Порядок” замінити словами “Тимчасовий порядок”, а слова “проведення експерименту” виключити;
у пункті 2 слово “Порядку” замінити словами “Тимчасовому порядку”;
у тексті Порядку слова “цього Порядку” замінити словами “цього Тимчасового порядку”.