Звітування здобувачів вищої освіти третього рівня (PhD) з виробничої (педагогічної) практики спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

24 травня 2021 р. на кафедрі педагогіки і педагогічної майстерності відбувся звіт здобувачів вищої освіти третього рівня (PhD) з виробничої (педагогічної) практики. Аспіранти третього року навчання Батарейна Ірина, Братишко Тамара та Тарасова Вікторія презентували конспекти проведених лекцій, методичні розробки до семінарських занять та свої педагогічні проєкти. Робота здобувачів за звітний період була оцінена викладачами кафедри та науковими керівниками на високому рівні.