Вітаємо з успішним захистом дисертації старшого викладача кафедри інформатики і кібернетики Людмилу Анатоліївну Ібрагімову!

26 травня 2021 р. в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького відбувся захист дисертації старшого викладача кафедри інформатики і кібернетики ЛЮДМИЛИ АНАТОЛІЇВНИ ІБРАГІМОВОЇ на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».
 
Тема дисертації: «Формування алгоритмічної компетентності майбутніх інженерів–програмістів у процесі професійної підготовки».
Науковий керівник: Осадчий Вячеслав Володимирович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького.
 
Професорсько-викладацький і студентський колективи, докторанти, аспіранти щиро вітають Людмилу Анатоліївну та Вячеслава Володимировича!
 
Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках! Нехай підґрунтям щасливого особистого життя і плідної професійної діяльності буде лише міцне здоров’я та удача, натхненна думка й щирі почуття, підтримка родини та колег!