Продовжується набір статей до фахового збірника наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи»

Шановні колеги!
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України продовжує набір статей для публікації у фаховому збірнику наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» (№1, 2021 р.).
Збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки» (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, на підставі рішення Атестаційної колегії МОН України (наказ МОН України від 02 липня 2020 року № 886).
Тематичні рубрики:
  • Теоретичні, методологічні засади розвитку освіти дорослих в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів.
  • Традиції та інновації в освіті різних категорій дорослих.
  • Освіта дорослих у контексті порівняльно-педагогічних та історико-педагогічних досліджень.
Термін подання матеріалів – до 10 червня 2021 р.
Для перегляду додаткової інформації про збірник завітайте на офіційний сайт видання:
Запрошуємо до співпраці!