Гостьова лекція для аспірантів спеціальності 032 Історія та археологія

14 травня 2021 року на базі  кафедри історії та археології було організовано та проведено дистанційну Zoom-лекцію для магістрів  та здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальностями 032 Історія та археологія.

Лекцію проводив доцент кафедри історії МНУ ім. В.О. Сухомлинського, доктор історичних наук Пархоменко Владислав Анатолійович. Презентація була присвячена загальним питанням історіографії української національної революції 1917 – 1921р.р.

 У своєму виступі лектор значну увагу приділив різним аспектам характеристики різних типів мемуарних джерел з означеної тематики, проблемам їх загальної класифікації та інтерпретації.

Так, було визначено, що основна частина мемуарної літератури присвяченої  української національної революції 1917 – 1921р.р., вийшла у 20-30 рр. ХХ ст. Особливо підкреслювалось що у сучасний період виникає гостра необхідність комплексного дослідження даної проблематики з активним залученням, зокрема, іноземної мемуаристики.   

Колектив кафедри історії та археології Мелітопольського державного  педагогічного університету імені. Богдана Хмельницького, виражає глибоку подяку  доктору історичних наук Пархоменко Владиславу Анатолійовичу за проведену лекцію і сподівається на подальшу взаємну співпрацю.