02.04. 2021 року для здобувачів третього рівня віце-президенткою Української академії акмеології, відділення «Педагогічна акмеологія», Рибалко Людмилою Сергіївною було проведено гостьову лекцію.

02.04. 2021 року, відповідно до плану- графіку, було проведено гостьову лекцію для здобувачів третього рівня вищої освіти, д.пед.н., професором кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, віце-президенткою Української академії акмеології, відділення «Педагогічна акмеологія», Рибалко Людмилою Сергіївною.

Темою лекції, що проходила у режимі Zoom-конференції, була «Реалізація акмеологічного підходу в педагогічних дослідженнях: теорія і практика». Здобувачі разом з лекторкою обговорили питання акмеологічних прийомів при написанні дисертації, а також питання мобільності в акмеології. Лекторка ознайомила молодих науковців зі шляхами реалізації свого духовного та морального потенціалу та розкрила питання ресурсного підходу у підготовці освітян.

Leave a Reply