Шевченко Юлія Михайлівна

Основна інформація

В університеті працює з 2002 року.

Освіта:

Мелітопольський державний педагогічний інститут (рік закінчення – 1993 р. Спеціальність „Музика та педагогіка” Кваліфікація „Вчитель музики та співів, методист з виховної роботи”).

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (рік закінчення – 2016 р. Спеціальність „Початкова освіта”; Кваліфікація „Вчитель початкових класів”)

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (рік закінчення – 2019 р. Спеціальність „Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)”; Кваліфікація „Викладач англійської мови та світової літератури. Перекладач англійської мови”).

Досягнення:

Авторка понад 100 наукових праць, з яких:

1 монографія, колективних монографій – 4 (2 розділи у колективних монографіях, 1 – офіційною мовою ЄС), 2 навчально-методичних посібника, методичних рекомендацій – 6; публікації у фахових наукових виданнях України – 55; у зарубіжних – 15 (у тому числі 4 – у фахових зарубіжних виданнях, 9 – тези за матеріалами конференцій, 2 – у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection); тези доповідей у матеріалах конференцій – 38, авторських свідоцтв – 7.

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм (протокол № 2 від 28.01.2020 р.).

Член експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи освітньої програми 012 Дошкільна освіта за ОП Дошкільна освіта. Логопедія та ОП Дошкільна освіта. Початкова освіта у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (21–23 травня 2020 р.). Наказ № 785-Е від 12.05.2020.

Член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів» (свідоцтво № 257/2017)

Координатор Центру корекційно-розвивальних технологій, дійсний член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Наукові інтереси: підготовка студентів до духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі, корекційно-розвивальна робота з дітьми, які мають мовленнєві порушення, навчання та виховання молодших школярів з особливими освітніми потребами.

Шевченко Юлія Михайлівна

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

Наукометричний профіль