Троїцька тамара серафимівна

Основна інформація

Сфера наукових інтересів: 

 філософія освіти, комунікативно-практична філософія, аксіологія та праксеологія, філософія науки і методологія інновацій, педагогічна антропологія, філософія сучасних культурно-освітніх антропопрактик

 

Наукові досягнення

          Керівництво роботою аспірантів:

     На сьогодні здійснюється наукове керівництво підготовкою 4 аспірантів кафедри філософії ( Мештанов А.В., Набокова А.С., Богданова О.В., 

Вакало Д.Г.); у попередні роки   захистили дисертації  на здобуття наукового ступеня кандидата філософських і педагогічних наук Семікін М.О., Тараненко Г.Г., Літвіна Ю.С., Карандаш М.М., Мілько Н.Є., Некрасова С.М..

 

        Наукові публікації та апробація досліджень:

 

     Троїцька Т.С. має понад 250 наукових публікацій, 21 –  монографії 

(1 одноосібна), 16 науково-методичних посібників, серед яких – 8 навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України, 44 – методичні рекомендації, 7 – публікації у закордонних виданнях (3 з них у базах даних  Scopus та WOS), статті у  фахових виданнях – 61, брала участь у 33  міжнародних науково-практичних конференціях.

Троїцька тамара серафимівна

Посада: професор кафедри філософії Мелітопольського державного

               педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

Науковий ступінь і звання: доктор філософських наук, професор

Освіта: вища 

Наукометричний профіль

Troitska Tamara

Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University

Melitopol, Ukraine

Doctor of Philosophical Sciences, Professor

Professor of  Philosophy Department

http://orcid.org/0000-0002-4062-5764, troizka@ukr.net