Троїцька Олена Михайлівна

Основна інформація

Наукові досягнення

          Керівництво роботою аспірантів:

     На сьогодні здійснюється наукове керівництво підготовкою 2 аспірантів (О.Куліда, Н.Авдемирець).

 

        Наукові публікації та апробація досліджень:

 

     Троїцька Т.С. має понад 200 наукових публікацій, 3 –  монографії 

(1 одноосібна), 5 науково-методичних посібників, 5 – методичні рекомендації, 6 – публікації у закордонних виданнях (3 з них у базах даних  Scopus та WOS), статті у  фахових виданнях – 50, брала участь у 20  міжнародних науково-практичних конференціях.

Троїцька Олена Михайлівна

Посада: професор кафедри філософії Мелітопольського державного

               педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

Науковий ступінь і звання: доктор філософських наук, професор

Освіта: вища 

Наукометричний профіль