Солоненко Анатолій Миколайович

Основна інформація

Сфера наукових інтересів: морфологія, анатомія та систематика рослин, альгологія, геоботаніка, пелоїдогенезис, аутекологія, біоіндикація.

Керівництво аспірантами

Анатолій Миколайович є науковим керівником аспірантки І року навчання спеціальності 091 Біологія Мальцевої К.І. «Мікроводорості як природне джерело жирних кислот цінних для використання у різних галузях народного господарства і медицини». Під керівництвом до захисту дисертацій було підготовлено О. Брена  та Л. Арабаджи- Тіпенко.

 

Наукові публікації та апробація досліджень:

– автор 136 наукових публікацій, серед яких – один навчальний посібник; п’ять монографій, два підручника затверджених МОН України, 20 – методичних рекомендацій, 115 статей, серед яких 53 статті у вітчизняних фахових виданнях, 6 –  у виданнях, які входять до наукометричної бази Scopus, 6 – у базі Web of Science. 

h-індекс WoS = 3 (цитувань 18)

h-індекс Scopus = 2 (цитувань 7)

Солоненко Анатолій Миколайович

Посада: професор кафедри ботаніки та садово-паркового господарства, ректор

Науковий ступінь і звання:.доктор біологічних наук, професор

„Заслужений працівник освіти України” (16.01.2009 р.)

Освіта:. Мелітопольський державний педагогічний інститут (1983 р.), спеціальність «хімія і біологія»

Аспірантура – Київський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Наукометричний профіль

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=xhtcExMAAAAJ&hl=th

Author ID: 56377125500

Web of Science ResearcherID: AAC-9954-2019

ORCID: 0000-0002-2237-2409

Scopus author ID: 56297815100