Ситник Олександер Миколайович

Основна інформація

Сфера наукових інтересів: історія ідеології, українська історіософія, нематеріальна культурна спадщина національних меншин України, аналітична археології.

Наукові досягнення.

Керівництво роботою аспірантів: 

Дрогомирецький Борис Ярославович, аспірант третього року навчання тема дисертаційного дослідження: «Політичні відносини Османської, Російської імперій та Криму протягом XVIII – першої половини ХХ ст.», за спеціальністю 032  «Історія та археологія»

Сізарєв Констянтин Констянтинович, аспірант третього року навчання тема дисертаційного дослідження: «Становлення кіберполітики наприкінці ХХ початку ХХІ ст.», за спеціальністю 032  «Історія та археологія».

  • Наукові публікації та апробація досліджень:

– автор 216 наукових публікацій, серед яких – три навчальні підручники з грифом Міністерства освіти і науки України; Web of Science – 2; закордонні фахові видання – 4; фахові видання – 50; монографії – 6, з яких 4 –одноосібних, 3 розділи в зарубіжних монографіях. 

– учасник 7 закордонних та 35 міжнародних науково-практичних конференцій.

  • автор двох авторських свідоцтв.

Ситник Олександер Миколайович

Посада: доцент кафедри історії та археології.

Науковий ступінь і звання: доктор історичних наук, доцент кафедри історії та археології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Освіта: Ужгородський державний університет, 1990 р.

Наукометричний профіль