СЕГЕДА НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА

Наукові інтереси

Основним напрямком наукових досліджень є питання педевтології, акмеології, освітології; теорії і методики музичного навчання; проблема професійного розвитку вчителя у системі безперервної педагогічної освіти; професійне, художньо-виконавське і особистісне зростання педагога-музиканта.

Керівництво аспірантами

  • Терещенко Світлана Веніамінівна, у 2018 році захистила дисертацію:   “Розвиток креативності підлітків на інтегративних уроках музичного мистецтва”, на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 “Теорія та методика музичного навчання”.
  • Колоніна (Сопіна) Людмила Геннадіївна, у 2020 році захистила дисертацію: “Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента в процесі професійної підготовки вчителя музичного мистецтва”, на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі: 01Освіта спеціальності: 015 професійна освіта.
  • Маковський Денис Олексійович, у січні 2021 року захистив дисертацію:  “Методика формування здатності до розуміння музики в учнів початкової школи на уроках мистецтва”, на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі: 01Освіта спеціальності: 014 середня освіта.
  • Кулага Тетяна Олександрівна, у березні 2021 року захистила дисертацію: “Формування сучасного естрадного вокально-виконавського тезаурусу в учнів середнього підрівня початкової мистецької освіти”,  на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі: 01Освіта спеціальності: 014 середня освіта.
  • Сопін Олексій Іванович (рік вступу 2017). доктор філософії галузі: 01Освіта спеціальності: 015 професійна освіта. Тема дослідження «Формування здатності до проектної самореалізації у процесі професійної підготовки викладача музичного мистецтва».
  • Морєва Олена Володимирівна (рік вступу 2018). доктор філософії галузі: 01Освіта спеціальності: 015 професійна освіта. Тема дослідження “Формування умінь самостійного навчання у майбутніх віолончелістів у процесі фахової підготовки бакалавра”
  • Германова Діана Олегівна (рік вступу 2019). доктор філософії галузі: 01Освіта спеціальності: 014 середня освіта. Тема дослідження “Формування когнітивних умінь школярів 5-6 класів на уроках мистецтва”

Наукові публікації та апробація досліджень

– автор 160 наукових публікацій, серед яких – 2 навчально-методичних посібники; Web of Science – 1; Scopus – 3; закордонні фахові видання – 1; фахові видання – 46; монографії – 11, розділів , з яких одна одноосібна; 1 cтаття у всеукраїнський інформаційно-публіцистичний часопис

Павлом Васильовичем видано понад 80 наукових та  науково-методичних робіт.

СЕГЕДА НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА

Доктор педагогічних наук, професор

Посада: завідувачка кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії

Освіта:

Освіта вища. Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут (1986-1991 рр.) за спеціальністю “Музика і педагогіка”, кваліфікація “Вчитель музики і співів, методист з виховної роботи”. 

Аспірантура НПУ імені М.П. Драгоманова (1998-2001рр.), кандидат педагогічних наук (2002 р.) зі спеціальності 13.00.04 теорія і методика професійної освіти (тема дисертації “Підготовка майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації”) ДК № 015722. 

У 2004 році отримала науково-педагогічне звання доцента ДЦ №009700. 

Докторантура НПУ імені М.П. Драгоманова (2008-2011), доктор педагогічних наук (2013 р.) зі спеціальностей 13.00.02 теорія та методика музичного навчання, 13.00.04 теорія і методика професійної освіти (тема дисертації “Теоретичні і методичні засади професійного розвитку викладача музичного мистецтва в системі безперервної педагогічної освіти”) ДК № 001799. 

У 2014 році отримала науково-педагогічне звання професора 12 ПР № 009634.

Наукометричний профіль