Постол Анатолій Анатолійович

Основна інформація

Сфера наукових інтересів: стратегічне управління підприємствами, регулювання конкурентоспроможності продукції та послуг в умовах євроінтеграції.

 

Постол Анатолій Анатолійович

Посада: доцент кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу.

Науковий ступінь і звання: доктор економічних наук, доцент.

Посилання на наукометричні бази:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&authuser=1&user=sJ-IUgcAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-2985-5673

http://researcherid.com/rid/3270307