Пачев Сергій Іванович

Основна інформація

Сфера наукових інтересів: історіографія, аграрна історія Південної України, історична антропологія, історія слов’янських народів.

Наукові досягення.

  • Керівництво роботою аспірантів: 

Буцький Павло Едуардович – з 2020 р. здійснюю наукове керівництво.

  • Наукові публікації та апробація досліджень:

– автор 100 наукових публікацій, серед яких  навчальні посібники – 2; Scopus – 2; закордонні фахові видання – 15; фахові видання – 25; монографії – 6, з яких 1 одноосібна. 

– учасник 10 закордонних та 42 міжнародних науково-практичних конференцій.

  • автор 5 авторських свідоцтв.

Пачев Сергій Іванович

Посада: доцент кафедри історії та археології.

Науковий ступінь і звання: кандидат історичних наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Освіта: Запорізький державний університет, 1993 р.

Наукометричний профіль

Профіль у Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=0zxRJ6kAAAAJ&hl=ru, h-индекс 3,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3521-7942

ResearchID: http://www.researcherid.com/rid/A-4336-2018