Осадча Катерина Петрівна

Основна інформація

Захищені дисертації:

 • кандидатська дисертація: «Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
 • докторська дисертація: «Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності» за спеціальністю 13.00.04 − теорія і методика професійної освіти

………………………………………………………………………

 

Досвід роботи: 

 • 2000-2005 – лаборант кафедри загальної педагогіки Мелітопольського державного педагогічного університету
 • 2005-2010 – інженер-програміст Інформаційно-обчислювального центу Мелітопольського державного педагогічного університету
 • 2008-2010 – асистент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
 • 2010-2011 – старший викладач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
 • 2008-2015 – директор Центру дистанційного навчання Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
 • з 2015 – доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

………………………………………………………………………

 

Наукові праці: 

 

У науковому доробку більше 160 наукових праць, зокрема у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних (Scopus – 9, WoS – 10) та у фахових виданнях України (65), а також монографії (2), навчально-методичні посібники (6), методичні рекомендації (14), авторські свідоцтва (11) та патент (1). 

 

Наукові інтереси:

професійна освіта, освітні технології, педагогічна освіта, тьюторство, дистанційне та змішане навчання, цифрові технології, інформаційно-комунікаційні технології, програмування Python

 

Наукова та міжнародна діяльність:

 • член галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за галуззю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»
 • член асоціацій: Тьюторська асоціація України, Computer Science Teachers Association 
 • учасниця програми Women Techmakers
 • волонтер програми FIRST Lego League, онлайн-волонтер програми United Nations Volunteers, 
 • координатор філіалу «Дівчата STEM»
 • рецензентка наукових досліджень у журналах та конференціях «Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology» (Україна), «International Conference on Higher Education Advances» (2017-2020) (Іспанія), Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (Україна), Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету Серія: Педагогіка (Україна), Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті» (Україна),  Computing Conference 2021 (Великобританія)

 

Виступає рецензентом міжнародних конференцій та семінарів: «ICSF-2020: The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters» (Україна), «ICT in Education and Sustainable Futures» (Україна), «Augmented Reality in Education» (Україна), «History, Theory and Methodology of Learning» (Україна), «Workshop on Cloud Technologies in Education» (Україна), «Computing Conference 2021» (Великобританія). 

 

Здійснює постійне рецензування та опонування дисертацій кандидатів педагогічних наук та докторів філософії зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

 

.………………………………………………………………………

Нагороди:

 • Почесний диплом Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні» (2010, 2011, 2012),
 • Почесний диплом міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2011» (2011),
 • Почесна грамота Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (2012),
 • Почесна грамота Мелітопольської районної державної адміністрації (2013),
 • Грамота Мелітопольської районної ради (2016),
 • Подяка Голови Запорізької обласної державної адміністрації (2017)

.………………………………………………………………………

 

Підвищення кваліфікації та додаткова освіта:

 

 • 2020 – Управління Державної служби якості освіти в Запорізькій області, Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (підвищення кваліфікації),  Вища Школа Лінгвістична (Польща)
 • 2019-2020 – Запорізький Національний Університет (підвищення кваліфікації) 
 • 2017 – курси  Learn English Pathways (Британська Рада)
 • 2016 – Західно-Фінляндський коледж (Свідоцтво про курс англійської мови, Свідоцтво про наукове стажування для освоєння методу проекту в навчальному процесі)
 • Грудень 2014-жовтень 2015 – Софійський технічний університет, інженерно-педагогічний факультет (стажування)
 • 2012 – сертифікат  Microsoft Technology Enriched Instruction
 • 2005 –  Школа дистанційного навчання, Академія дистанційної освіти, НДІ українознавства (м. Київ)

 

Керівництво аспірантами та докторантами (захищено):

 

 • Чорна А.В. Тема дисертаційного дослідження: «Формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення фахових дисциплін». 
 • Конюхов С.Л. Тема дисертаційного дослідження: «Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об’єктно-орієнтованого програмування»
 • Чемерис Г.Ю. Назва дисертаційної роботи: «Формування графічної компетентності майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук».

Осадча Катерина Петрівна

Доцент кафедри інформатики і кібернетики, доктор педагогічних наук, доцент

Вища освіта:

 • Мелітопольський державний педагогічний інститут, філологічний факультет, спеціаліст, спеціальність «Українська мова та література»
 • Мелітопольський державний педагогічний університет, Факультет інформатики та математики, бакалавр прикладної математики
 • Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, економіко-гуманітарний факультет, спеціаліст, спеціальність «Інформатика»
 • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Філологічний факультет, магістр, спеціальність «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)»

Наукометричний профіль

 1. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0653-6423
 2. Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1IdBG2EAAAAJ&hl=uk
 3. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57198803878
 4. Publons: https://publons.com/researcher/1426780/kateryna-osadcha
 5. ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Kateryna_Osadcha
 1. Список праць https://drive.google.com/file/d/1KV_n9cuh1vsOTfry0DT3WPIjLzeNDiFS/view?usp=sharing
 2. Список авторських свідоцтв https://drive.google.com/file/d/1DNqqwsZdKXZnG7melUbZn24EA2JI0HHS/view?usp=sharing 

Копії авторських свідоцтв https://drive.google.com/drive/folders/1BGJ36UKulgh62sDm6TMB-5-mgqSzaCdo?usp=sharing

 1. Свідоцтва про підвищення кваліфікації https://drive.google.com/file/d/1pYE723jQBaoJqMoOE6V2tBx8oF0-FSZV/view?usp=sharing
 2. Свідоцтва про членство в асоціаціях і волонтерство https://drive.google.com/drive/folders/1bB1-UtZ-be_uNXJRKhxuZJOxuKeFTlwt?usp=sharing
 1. Свідоцтва про участь у конференціях https://drive.google.com/drive/folders/1PPQsBO8sp6m5WgnOD-eXoIcvGXisqspn?usp=sharing