Окса Микола Миколайович

Основна інформація

Сфера наукових інтересів: історія педагогіки, теорія виховання, макаренкознавство, дидактика, менеджмент освіти.

Наукові досягення.

  • Наукові публікації та апробація досліджень:

автор більш 300 наукових праць, серед яких статті у виданнях, що входять до наукометричних баз, зокрема Scopus (2), фахових збірниках (58), монографії 18, з них  2 розділи в закордонній колективній монографії «Transformation of approaches to education in Russia and CIS states» (Stuttgard, 2014); одноосібних 9; в співавторстві 14.

– учасник 18 міжнародних науково-практичних конференцій.

–         соавтор одного авторського свідоцтва.

Окса Микола Миколайович

Посада: професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності

Науковий ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта: Вища, Харківський державний університет ім. М.Горького, історичний факультет

Наукометричний профіль