Москальова Людмила Юріївна

Основна інформація

– у 1999 р. завершила навчання – Мелітопольський державний педагогічний інститут з відзнакою і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Музичне виховання», здобула кваліфікацію вчителя музики.

– з 2010 р. керівник науково-дослідної лабораторії духовно-морального виховання НДІ духовного розвитку людини СНУ ім.В.Даля (Міжнародна кафедра ЮНЕСКО та МДПУ ім.Б.Хмельницького.

– Науковий ступінь: доктор педагогічних наук, спеціальність – теорія і методика виховання (диплом ДД № 009443 від 31.05.2011 р.) Тема: «Теоретико-методичні засади виховання у майбутніх учителів морально-етичної культури» 13.00.07 – теорія і методика виховання

– з 2011 по 2017 р. займала посаду завідувача кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти. Наказ №577-04 від 29.08.2011 р.

– з 2017 р. займає посаду проректора з наукової роботи МДПУ імені Богдана Хмельницького. Наказ №57-04 від 06.02.2017 р.

– стажування на кафедрі соціології і соціальної роботи в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет» (№ 4795/01-12 від 12.11.2018 р.)

– член Спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

– у 2016 р. підготовлено до участі у конкурсі МАН 2 призерів обласного та всеукраїнського етапів (Д. Попова – 2 місце у Всеукраїнському конкурсі (Київ), 1 місце – у обласному конкурсі (Запоріжжя); (І. Федорова − 2 місце в обласному конкурсі (Запоріжжя) https://manmelitopol.ucoz.org/FOTO/rezultMAN.pdf

– у 2017 р. підготовлено до участі у конкурсі МАН 1 призера всеукраїнського конкурсу (Г. Гребельна – 3 місце у Всеукраїнському конкурсі (Київ) https://manmelitopol.ucoz.org/index/nashi_dosjagnennja/0-9

– у 2018, 2019 рр. – голова журі на секції «Педагогіка» конкурсу «Мала академія наук України» у Запорізькій області.

– Довідка про проходження стажування

Співпраця з міжнародними організаціями та установами:

 1. Співпраця із Вищою Лінгвістичною школою (м.Ченстохова, Польща) у програмі «Подвійний диплом» (2014 р.).
 2. Співпраця із Природничо-гуманітарним університетом (м.Седльце, Польща) у рамках підготовки та проведення наукової конференції «Комунікація в освіті: сьогодні, завтра» (2015 р.).
 3. Співпраця із Університетом у Саламанці (м. Саламанка, Іспанія) в рамках підписання Великої Хартії університетів (2018 р.).

Національні інституції:

 1. Членство у Президії Ради проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти та директорів наукових установи при МОН України з організаційних питань науково-дослідної діяльності закладів вищої освіти

Досвід закордонного викладання, стажування та/або навчання:

 1. У 2014 р. пройшла наукове стажування в Інституті Педагогіки Природничо-гуманітарного університету (м.Седліце, Польща) за темою «Інклюзивне навчання – теорія і практика».
 2. У 2015 році була відзначена Подякою Вищої Лінгвістичної школи (м. Ченстохова, Польща) за проведення занять студентів з факультету Педагогіки, спеціалізації «Соціальна робота» Тема заняття: «Ресоціалізація підлітків-порушників права в Україні: проблеми, перспективи».
 3. У 2017 році проходила стажування в ESEL International Business School Barcelona (Іспанія) за програмою «Experience in preparation of highly qualified personnel, organization of educational process and innovative teaching methods at Esel International Business School Barselona».
 4. У 2017 р. взяла участь в проекті «Інноваційний університет та лідерство» у Варшавському університеті (м.Варшава, Польща).

У 2019 р. приймала участь у засіданнях робочій групі із підготовки парламентських слухань на тему: «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки», які відбулися у Верховній Раді 10 квітня 2019 року. (Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти. Рішення «Про затвердження складу робочої групи з визначення концептуальних засад і підготовки проекту рекомендацій парламентських слухань. Додаток до протоколу 103)

Офіційне опанування:

– докторські дисертації:

 1. Осіпцов Андрій Валерійович «Виховання загальнолюдських цінностей у студентів класичного університету» (Київ, 2016, спец. 13.00.07 – теорія і методика виховання).
 2. Горбенко Сергій Семенович «Розвиток ідей гуманістичного виховання учнів молодшого та підліткового віку засобами музики у творчій спадщині вітчизняних педагогів (ХХ – початок ХХІ ст.)» (Київ, 2016, спец. − 13.00.07 – теорія і методика виховання).

– кандидатські дисертації:

 1. Стромило Анна Петрівна «Формування гуманних стосунків студентів в умовах освітньо-виховного середовища» (Умань, 2016, спец. − 13.00.07 – теорія і методика виховання).
 2. Колесник Оксана Олександрівна «Формування етики спілкування підлітків у мережі Інтернет у навчальному процесі загальноосвітньої школи» (Харків, 2016, спец. − 13.00.07 – теорія і методика виховання).
 3. Чжоу Нянь «Формування еколого-валеологічної культури китайських студентів засобами рекреаційного туризму» (Харків, 2016, спец. − 13.00.07 – теорія і методика виховання).

 

Досягнення:

 • 8 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 • понад 100 наукових публікацій, серед них: статті у фахових виданнях (13), в інших виданнях (35); навчально-методичні посібники та монографії:
 1. Москальова Л.Ю., Федорова О.В. Технологія проведення семінару проблем формування готовності соціальних педагогів до попередження домашнього насильства над дітьми [навчально-методичний посібник] Соціально-педагогічна діяльність вищих навчальних закладів щодо формування сімейних цінностей у студентської молоді: навч.-метод. посіб / За заг. ред. д-ра іст. наук, проф. О.А.Удода. – Суми: СДУ, 2014. С. 121-123.
 2. Москальова Л.Ю., Меркулова Н.В. Людиновимірність у соціально-педагогічній діяльності [навчально-методичний посібник] Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2015. – 90 с. (Рекомендовано Вченою радою МДПУ ім.Б.Хмельницького).
 3. Організація допрофільної підготовки учнів основної школи : теоретичний та методичний аспекти. Навчально-методичний посібник (авт. Л.Ю.Москальова, Ю.В.Шевченко, С.О.Набой, А.П. Позднякова, О.М.Кириліна, Т.М.Сологуб та ін. [під наук.-пед. редакцією О. С. Максимова). Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2016. – 270 с. Гриф МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для учителів середньої школи, працівників соціальної сфери загальноосвітніх навчальних закладів» (Лист № 21/10-Г-38 від 12.02.2016 р.).
 4. Мoskalyova L., Chorna V., I.Yakovenko Construction of religious relation at the Northern Azov territories of Ukraine: dialogical measurement [сollective monograph]. Paradygmat zrownowazonego rozwoju w swiecie nieprzewidywalnych przemian [Collective monograph]/ A.Kordovska, R.Kordovski (red.). LUN im.I.Franki, Lwow-Olsztyn. – 2017. P.255-271.
 5. Мoskalyova L., Chorna V. The dialogical competence of “riskgroup” supervisiors’ social-pedagogical diagnostics at the cultural and educational space of Northern Azov [Collective monograph]. Development and modernization/ of pedagogical and psychological sciences: experience of Poland and district  prospects of Ukraine. Vol. 2 [recommen. for publication by the Academic Council of Maria Curie-Sklodowska University]. – Lublin: Izdev-ba «Baltija Publishing», 2017.  P. 260–273.
 6. Людина. Родина. Світ: навчальний посібник  інтегрованого  курсу для учнів 1-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. К. Алієв, Л. Ю. Москальова, Е. О. Помиткін. – Київ, 2018. – 100 с. (Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Лист ІМЗО від 11. 12. 2017 № 21. 1 / 12/ Г-811).
 7. Людина. Родина. Світ: навч. посіб. для учнів 2-го кл. загальноосвітн. навч. закл. / О. К. Алієв, Л. Ю. Москальова, Е. О. Помиткін. Київ, 2018. 100 с. (Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Лист ІМЗО від 15.05.2018 №22.1 Г-12-Г-249).
 8. «Комплекс тренінгових програм з проблем духовно-морального виховання учнів початкових класів» : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта. Спеціалізації Християнська етика/ Г. В. Єрмак, Л. Є. Єрьоміна, І. І. Замкова, А. К. Плахонінка, за заг.ред. Л.Ю. Москальової. – Мелітополь : ФОП ОДНОРОГ Т.В., 2017. – 133 с.
 9. Довідник діалогічних універсалій релігійної етики в сучасних соціальних практиках релігійних громад міста Мелітополя / авт.-укл. Курносова К. В., Федоренко О. М., за заг. ред. Москальової Л. Ю. Мелітополь: Вид-во МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2018. 117 с.
 10. Фасилітація і тренінг на курсах духовно-морального спрямування : навч.-метод. посіб. / Яковенко І. О., Єрьоміна Л. Є., Жейнова С. С., за заг. ред. Л. Ю. Москальової. Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2018. 111 с.
 11. Абетка релігійних ідентичностей народів Північного Приазов’я : Довідник до предмету «Теорія і методика викладання предметів духовно-морального спрямування» / Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; уклад. Л. Є. Єрьоміна, О. М. Федоренко, Г. С. Мільчевська та ін.; за заг.ред. Л. Ю. Москальової; Мелітополь : ФОП Однорог Т., 2018. – 109 с.
 12. Москальова Л.Ю., Єрьоміна Л.Є. Сакральне мистецтво у духовно-моральному вихованні учнів: [навчально-методичний посібник]. Мелітополь, 2019. 73 с.

Монографії:

 • Москальова Л.Ю. Виховання у майбутніх учителів морально-етичної культури: теоретичний та методичний аспекти: [Монографія] / Л. Ю. Москальова. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 464 с.
 • Діалог між представниками релігійних ідентичностей у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я: монографія / авт. кол.; за заг. ред. Л. Ю.Москальової. Мелітополь: ФОП Однорог Т. В, 2018. 195 с.

Наукова школа:

 1. 2012 р. аспірантка О. В. Канарова захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Ідеї духовно-морального виховання учнівської молоді у вітчизняній теорії і практиці (кінець XIX — початок XX століття)» зі спеціальності 13.00.01 − загальна педагогіка та історія педагогіки;
 2. 2014 р. аспірантка І. О. Яковенко захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Проблеми християнської етики у педагогічній спадщині діячів Києво-Могилянської академії (XVII-XVIII століття)» зі спеціальності 13.00.01 − загальна педагогіка та історія педагогіки;
 3. 2015 р. аспірантка Г. О. Єрмак захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Взаємодія навчальних закладів Православної церкви і громадськості у моральному вихованні учнівської молоді півдня України (кінець ХІХ століття — 1917 рік)» зі спеціальності 13.00.01 − загальна педагогіка та історія педагогіки;
 4. 2015 р. аспірант Ю. В. Шевченко захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Організаційно-педагогічні засади допрофільної підготовки учнів у вітчизняній педагогічній спадщині (кінець ХІХ–ХХ століття)» зі спеціальності 13.00.01 − загальна педагогіка та історія педагогіки;
 5. 2015 р. аспірантка Д. В. Федоренко захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Виховання екологічної культури старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів» зі спеціальності 13.00.07 — теорія і методика виховання;
 6. 2016 р. аспірантка А. Л. Ускова захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук − «Формування в учнів основної школи цінності піклування про іншу людину в позакласній виховній роботі» зі спеціальності 13.00.07 — теорія і методика виховання;
 7. 2016 р. аспірантка О. О. Постильна захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук — «Формування моральних цінностей студентів педагогічних університетів засобами інформаційно–комунікаційних технологій» зі спеціальності 13.00.07 — теорія і методика виховання.
 8. 2019 р. аспірантка А.М. Сеник захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – «Державницьке виховання учнівської молоді в умовах позашкільного навчального закладу» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Підготовка учасників олімпіад:

Складено договори щодо передачі результатів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок, або документи, що підтверджують використання їх замовником. Документи, що підтверджують переговори:

 1. Природничо-Гуманітарний університет у м. Седльце (Польща). Довідка про впровадження діагностичних матеріалів для проведення наукового семінару «Релігійні ідентичності у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я: теоретичні та практичні аспекти».
 2. Благодійний фонд Октая Алієва. Договір про співробітництво (партнерство) № 30-09-16. Наукове консультування організацій.
 3. Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Мелітопольської міської ради Запорізької області. Довідка про проведення тренінгу «Діалог і толерантність у формуванні релігійної зрілості особистості» № 111 від 03.05.2018.
 4. Бердянська районна державна адміністрація. Довідка про проведення тренінгу «Етнічна обізнаність як підґрунтя для встановлення конструктивного діалогу на теренах Північного Приазов’я» № 394 від 21.04.2017

 

Нагороди:

У 2012 році нагороджена Почесним дипломом ХV Ювілейної Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2012» (м. Київ) за особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчально-виховного процесу.

У 2013 році отримала іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

Серед державних та відомчих нагород маю наступні:

Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (01.02.2010 р., 19.04.2010 р.),

Подяка Запорізької обласної державної адміністрації (05.05.2014 р.),

Почесна грамота Запорізької обласної ради (19.05.2015 р.),

Подяка МОН України (06.04.2016 р.),

Подяка Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (10.05.2016 р.)

Наукові інтереси: проблеми виховання та соціалізації особистості; духовно-моральний розвиток дітей та учнівської молоді.

Москальова Людмила Юріївна

доктор педагогічних наук, професор

Працює в університеті з 1995 року.

Наукометричний профіль