Мальцева Ірина Андріївна

Основна інформація

Сфера наукових інтересів: екологія, філогенія і біохімія водоростей і цінобактерій; ґрунтова альгологія; лісова екологія; екологічне ґрунтознавство; рекультивація земель.

 

Наукові досягнення.

 

Пiдготувала 3 кандидатiв наук:

  • 1. Баранова О.О., 2010, к.б.н., спеціальність 03.00.16 – екологія.
  • 2. Щербина В.В., 2013, к.б.н., спеціальність 03.00.16 – екологія.
  • 3. Щеховцева О.Г., 2016, к.б.н., спеціальність 03.00.16 – екологія.

 Наукові публікації та апробація досліджень:

– автор 206 наукових публікацій, серед яких – навчальні посібники, монографії; 89 статей, серед яких 14 статтей в журналах, які входять до наукометричної бази Scopus, 21 – у базі Web of Science. 

Індекс Хірша у Scopus – 5, у Web of Science – 5.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Мальцева Ірина Андріївна

Посада: перший проректор

Науковий ступінь і звання: доктор біологічних наук, професор

Почесне звання: Заслужений працівник освіти України

Освіта: Хіміко-біологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного інституту (1990 р.), кваліфікація та звання “Вчитель хімії і біології середньої школи”.

Наукометричний профіль

Scopus Author ID: 56151580200

Web of Science Researcher ID H-8617-2017

https://orcid.org/0000-0002-7517-529X