Круглик Владислав Сергійович

Основна інформація

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Методична система навчання лінійної алгебри у вищих навчальних закладах з використанням інформаційних технологій» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
  • Докторська дисертація «Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

……………………………………………………………………………….

Досвід роботи: 

15.08.2003 р. – 16.05.2003 – Херсонський державний університет, асистент кафедри прикладної математики та інформаційних технології

17.05.2003 р. – 01.09.2005 р. – Херсонський державний університет, асистент кафедри інформатики.

01.09.2005 р. – 10.11.2006 р. – Херсонський державний університет, завідувач лабораторії тестування програмних продуктів науково-дослідного інституту інформаційних технології.

10.11.2006 р. – 20.12.2006 р. –  Херсонський державний університет, завідувач лабораторії інтегрованих середовищ навчання науково-дослідного інституту інформаційних технології.

01.09.2006 р. – 07.11.2006 р. – Херсонський державний університет, асистент кафедри інформатики з навантаженням 0,5 ставки за сумісництвом.

01.09.2008 р. – 30.06.2009 р. – Херсонський державний університет, асистент кафедри інформатики з навантаженням 0,5 ставки за сумісництвом.

01.10.2009 р.- 01.10.2010 р. – Херсонський державний університет, завідувач лабораторії з обробки та впровадження педагогічних програмних засобів науково-дослідного інституту інформаційних технології.

01.10.2010 р. – 01.04.2011 р. – Херсонський державний університет, доцент кафедри інформатики.

01.04.2011 р. – 01.09.2013 р. – Херсонський державний університет, доцент кафедри інформатики та програмної інженерії.

11.12.2013-30.10-2015 р. – Херсонський державний університет, доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики.

04.11.2015 р. – 23.09.2020 – Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри інформатики і кібернетики.

24.09.2020 р. – по теперішній час – Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, професор кафедри інформатики і кібернетики.

……………………………………………………………………………….

Наукові праці: 

У науковому доробку 114 наукових праць, 13 методичні рекомендації, 5 статей у журналах, що індексуються у наукометричній базі Scopus, 33 статті у фахових виданнях України, більше 25 тез доповідей на конференціях, 1 монографія (1 одноосібна), 11 свідоцтв про реєстрацію об’єктів авторського права, 2 навчальні посібники, 1 навчально-методичний посібник.

 

Наукові інтереси:

Веб-програмування, організація роботи програмістів у команді, проблеми розробки програмних продуктів, профейсійна підготовка майбутніх програмістів, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, дистанційні технології навчання.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • рецензент наукових досліджень у журналах та конференціях «Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology» (Україна), «Higher Education Advances» (Валенсія)

 

Здійснює постійне рецензування та опонування дисертацій кандидатів педагогічних наук та докторів філософії зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

 

Підвищення кваліфікації:

  • Міжнародне наукове стажування у Вищій лінгвістичній школі Ченстохова (Польща): 1.11.2019 – 1.02.2020
  • Міжнародне наукове стажування у Західно-Фінляндському коледжі (Länsi Suomen Opisto): 21.11.2016 – 25.11.2016, м. Гуйттінен, Фінляндія у поєднанні з інтенсивним вивченням англійської мови. 

 

Керівництво аспірантами:

  • Сендер А.А. Тема: «Організаційно-методичні засади інтенсифікації професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів з урахуванням когнітивних стилів»
  • Купчак Є.О. Тема: «Педагогічні засади застосування освітніх портальних технологій у професійній підготовці фахівців у галузі інформаційних технологій»
  • Букреєв Д.О. Тема: «Педагогічні засади використання засобів інтелектуальних інформаційних технологій для індивідуалізації навчання студентів IT-спеціальностей»
  • Чорний П.В. Тема: «Формування цифрової культури майбутніх інженерів-педагогів під час вивчення фахових дисциплін»

Круглик Владислав Сергійович

Професор кафедри інформатики і кібернетики, доктор педагогічних наук, доцент

Вища освіта:

  • 2003 рік Херсонський державний університет зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика. Кваліфікація викладач математики, вчитель інформатики.

Наукометричний профіль

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5196-7241

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Cd3vQ74AAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219607214

Publons: https://publons.com/researcher/2000626/vladislav-kryglic/

Всі публікації https://drive.google.com/file/d/1Kq7lUtA7r5iK-eHWaN6Kh5ZGrnAwKbyQ/view?usp=sharing 

Конференції https://drive.google.com/file/d/12qfFL5WKfko8xX7bGJVjBWLHWiJ-yWer/view?usp=sharing

авторські права https://drive.google.com/file/d/1jjTjjGUJYKGZ1iSxwTW0sMmWyb2urVqU/view?usp=sharing