Кошелєв Олександр Іванович

Основна інформація

Головні досягнення:

 Кандидатську дисертацію на тему «Екологія лиски  Fulica atra L. Західної Сибірі» захистив у 1980 році в спеціалізованій Вченій раді  Біологічного інституту СВ АН СРСР за спеціальністю 03.00.08-зоологія. 

Докторську дисертацію на тему «Структурні та функціональні особливості гніздових співтовариств водоплавних птахів» захистив у 1991 році в спеціалізованій Вченій раді Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена АН УССР за спеціальністю 03.00.08 – зоологія.

Наукові інтереси: орнітологія, міграції тварин, авіаційна орнітологія, гуманітарна орнітологія,  екологічна освіта, мисливське господарство, охорона природи, екологічні системи, біорізноманіття, заповідна справа. За період науково-педагогічної діяльності опубліковано понад 500 наукових і науково-популярних праць, серед яких – монографії, словники, методичні посібники, статті природоохоронного змісту. В виданнях СМІ надруковано більш 200 статей.

Кошелєв Олександр Іванович

Посада: професор кафедри екологічної безпеки та раціонального природокористування

Наукові ступінь і звання: доктор біологічних наук, професор

Освіта: Томський державний університет імені В.В. Куйбишева, 1971,Спеціальність “Біологія”, Кваліфікація „Біолог, викладач біології і хімії”.

Наукометричний профіль