Кошелєв Василь Олександрович

Основна інформація

Сфера наукових інтересів: екологія, поведінка, міграції, біогеоценотичні зв’язки птахів, господарське значення і охорона птахів, основи заповідної справи.   

Наукові досягення.

     Наукові публікації та апробація досліджень:

автор 206 наукових публікацій, серед яких статті у виданнях, що входять до наукометричних баз, зокрема Scopus (5), Web of Science Core Collection (1), фахових збірниках (38), колективні монографії (3), науково-популярні статті (22).

Кошелєв Василь Олександрович

Посада: доцент кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування

Науковий ступінь і звання: доктор біологічних наук, доцент

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1998 р.

Наукометричний профіль

Scopus ID: 57211405005

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=PW9tPJQAAAAJ&hl=ru

ORCID ID: 0000-0002-7283-0180