Коноваленко Тетяна Василівна

Основна інформація

Сфера наукових інтересів: педагогічні умови організації студентоцентрованого освітнього середовища, полікультурні аспекти освітньої діяльності, розвиток соціальних навичок здобувачів освіти, методика навчання іноземних мов, інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології навчання іноземних мов (загальна середня освіта, вища освіта), порівняльна типологія англійської та української мов, порівняльне літературознавство (літератури англомовних країн та української літератури).

Участь у проєктній і грантовій діяльності:

Проєкт «Шкільний вчитель нового покоління» (спільний проєкт Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні (2013-2019 рр.). Розроблено та упроваджено інноваційну програму з Методики навчання англійської мови у 10 ЗВО України. Вдосконалення освітньої програми «Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька), перша – англійська».

«Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність – національне розгортання» (Напрямок ЗВО) (2019-2021 рр.), що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та Посольства Великої Британії в Україні, в партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси. 

У грудні 2020 року Коноваленко Т.В. очолила спільну команду викладачів і студентів МДПУ імені Богдана Хмельницького та громадської організації “Ком’юніті Плюс” у написанні грантової заявки. Виграли грант на створення Хабу інфомедійно-грамотних громадян в рамках проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» IREX (2775 доларів США). Донором є Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії. В освітній процес МДПУ імені Богдана Хмельницького упроваджено вибіркову дисципліну «Інтеграція інфомедійної грамотності у професійну діяльність» та уведено змістові модулі з інфомедійної грамотності в освітні компоненти 10 освітніх програм.

2020-2021 рр. Учасник Міжнародного проєкту Teaching Excellence Programme, який реалізується Британською Радою в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика Британія), за підтримки Міністерства освіти і науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Занурення в англомовний світ сучасної методики та інформаційно-комунікаційних технологій від британських тренерів сприяло професійному вдосконаленню учасників проєкту. В рамках цієї проєктної діяльності в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького  створено Хаб викладацької майстерності. Підготовлено програму вдосконалення викладацької майстерності в МДПУ імені Богдана Хмельницького на 2021-2023 рр.

Наукові досягнення.

  • Наукові публікації та апробація досліджень:

– автор 131 наукової публікації, серед яких статті у виданнях, що входять до наукометричних баз, зокрема Scopus (1), Web of Science Core Collection (4), фахових збірниках (35), розділ в одній закордонній колективній монографії «Modern philology: promising and priority areas for scientific researches» (Lviv-Torun, 2020). 

– учасник більше, ніж 100 міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів, шкіл професійного розвитку, вебінарів тощо.

  • авторка одного авторського свідоцтва.

Коноваленко Тетяна Василівна

Посада: декан філологічного факультету

Науковий ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання германських мов

Освіта: вища педагогічна (у 1998 р. закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність «Мова і література та українська мова і література», кваліфікація вчителя англійської мови і зарубіжної літератури та української мови і літератури; у 2006 р. захистила дисертацію «Розвиток експресивно-комунікативних умінь майбутніх учителів іноземної мови у процесі фахової підготовки» (13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти)

Наукометричний профіль