Канарова Ольга Вікторівна

Наукові інтереси

Дошкільна освіта; ціннісні орієнтації дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі; менеджмент в дошкільній освіті; сучасні методи професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальності «Дошкільна освіта».

У межах науково-дослідної теми кафедри «Теоретичні та практичні аспекти формування загальнолюдських цінностей особистості у культурно-освітньому просторі» Канарова О. В. розробляє індивідуальну науково-дослідну тему: «Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі».

Загалом Канарова О.В. має 75 публікації, у тому числі 28 статей у наукових фахових виданнях. Після захисту кандидатської дисертації Канаровою О. В. опубліковано 63 праці, з них: 22 у наукових фахових виданнях (з яких 5 у наукових фахових виданнях, Index Copernicus), у закордонних виданнях – 1, у наукометричних виданнях – 2, розділ у колективній монографії – 2.

Канарова О. В. має (у співавторстві з Москальовою Л., Шевченко Ю., Познанською О.) наукові публікації у виданнях, що індексуються міжнародною базою Web of Science.

Керівництво аспірантами

Наразі здійснюється підготовка здобувачів ступеня PhD за спеціальністю 012 Дошкільна освіта:

  • Нікіренкова А.Ю. (1 курс)

Канарова Ольга Вікторівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи.

Працює в університеті з 2006 року.

З 2019 року начальник відділу підвищення кваліфікації.

Участь державній бюджетній науковій темі «Теоретико -методичний супровід діалогічної взаємодії релігійних ідентичностей у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я» (2015-2017 рр.);.

Член організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної конференція «Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору» (Мелітополь, 2018 р.); Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особливості професійного розвитку вчителя в умовах реалізації концепції Нової української школи» (Мелітополь, 2018 р.) на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Член всеукраїнської асоціації працівників дошкільної освіти.

Наукометричний профіль