Йоркіна Надія Володимирівна

Наукові інтереси

екотоксикологічна та біоіндикаційна оцінка стану урбанізованого середовища, просторова екологія ґрунтової макрофауни, малакологія, екологія людини, психогенетика.

Наукові досягення.

– автор 70 наукових публікацій, серед яких статті у виданнях, що входять до наукометричних баз, зокрема Scopus (6), Web of Science Core Collection (5), фахових збірниках (10), 1 закордонна колективна монографія «Education during a pandemic crisis: problems and prospects» (Opole, 2020). 

– учасник 30 міжнародних науково-практичних конференцій.

  • авторка одного авторського свідоцтва.

Йоркіна Надія Володимирівна

Кандидат біологічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування

Освіта:

У 2009 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістр педагогічної освіти. Викладач біології.

Наукометричний профіль