Жуков Олександр Вікторович

Основна інформація

Сфера наукових інтересів: ґрунтова зоологія, екологічне ґрунтознавство, математичні методи в біології та екології, просторова екологія, часова екологія, рекультивація земель, охорона природи, заповідна справа, екологічна морфологія, агроекологія

Наукові досягення.

 

Пiдготував 8 кандидатiв наук:

  • 1. Трифанова М. В., 2015, к.б.н., спеціальність 03.00.16 – екологія.
  • 2. Андрусевич К. В., 2015, к.б.н., спеціальність 03.00.16 – екологія.
  • 3. Лядська І. В., 2015, к. с-г.н., спеціальність 03.00.16 – екологія.
  • 4. Губанова Н. Л. 2016, к.б.н., спеціальність 03.00.16 – екологія.
  • 5. Шаталін Д. Б., 2017, к. с-г.н.,  спеціальність 03.00.16 – екологія.
  • 6. Йоркіна Н. В., 2017, к.б.н., спеціальність 03.00.16 – екологія.
  • 7. Новікова В. О., 2018, к.б.н., спеціальність 03.00.16 – екологія.
  • 8. Коваленко Д. В., 2019, к.б.н., спеціальність 03.00.16 – екологія.

 

Наукові публікації та апробація досліджень:

– автор 244 наукових публікацій, серед яких – чотири навчальні посібники; 218 статей, серед яких 34 статті в журналах, які входять до науко метричної бази Scopus, 40 – у базі Web of Science; монографії – 7. 

Індекс Хірша у Scopus – 7, у Web of Science – 7.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 08.804.02  по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук при Дніпровському державному аграрно-економічному університеті.

Є членом редколегій наукових журналів «Agrology» та «Вісник аграрної науки Причорномор’я».

Жуков Олександр Вікторович

Посада: професор кафедри ботаніки та садово-паркового господарства

Науковий ступінь і звання:.доктор біологічних наук, професор

Освіта:. біологічний факультет Дніпропетровського державного університету (1993 р.), спеціальність “Біологія. Зоолог-ентомолог”.

Наукометричний профіль

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jizzMIkAAAAJ&hl=en

Author ID: 56377125500

Web of Science Researcher ID T-2361-2017

http://orcid.org/0000-0003-3661-3012