Данченко Олена Олександрівна

Основна інформація

Базова вища освіта: Закінчила хімічний факультет Дніпропетровського державного університету.

Науковий ступінь: Доктор сільськогосподарських наук. 

У 2010 році захистила дисертацію на тему «Антиоксидантний статус свійських гусеподібних за різного антропогенного навантаження» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук. 

У 1986 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Циклічні алкоксифосфорани на основі поліфторированих аліфатичних альдегідів» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія та 02.00.08 – хімія елементорганічних сполук.

Галузь наукових інтересів: використання фітонутрієнтів для зберігання м’ясної продукції

Данченко Олена Олександрівна

Посада: професор кафедри органічної і біологічної хімії

Наукові ступінь і звання: доктор сільськогосподарських наук, професор

Наукометричний профіль