Верещага Віктор Михайлович

Основна інформація

Досвід роботи: Мелітопольський інститут механізації сільського господарства, доцент кафедри нарисної геометрії, заступник декана з наукової роботи; Таврійська державна агротехнічна академія, професор кафедри прикладної геометрії; Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького.
Досягнення: академік Академії інженерних наук України 2013 р., заступник головного редактора збірника праць «Сучасні проблеми моделювання», заступник голови спеціалізованої ради з захисту дисертаційних робіт по спеціальності 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка.
Наукова діяльність: Фахівець з прикладної геометрії та інженерної графіки, співрозробник нового напряму у прикладній геометрії «Геометрія точок».
Деякі публікації: Верещага В.М. Алгоритм формування моделей багатофакторних процесів композиційного методу / Є.О. Адоньєв, В.М. Верещага, А.В. Найдиш // Збірник доповідей VI-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених». – К.: НТУУ «КПІ» – 2017 р. – Випуск 6 – С. 12 – 18; 
Верещага В.М., Адоньєв Є.О., Принципи геометричної кореляції при побудові моделей багатофакторних ситуацій і процесів. / Є.О. Адоньєв, В.М. Верещага // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Х.: НТУ «ХПІ» – 2017р. – №19(1241) – С. 48-53.
 Vereshchaga V., Adoniev Y. Technique of b-functions algebraic generation / Y. Adoniev, V. Vereshchaga // Intellectual Archive: Shiny Word Corp. Concord, Ontario, Canada. Volume 6, Number 5, September/October of 2017/

Верещага Віктор Михайлович

Посада: завідувач кафедри математики і фізики
Наукові ступінь і звання: доктор технічних наук, професор