Верголяс Майя Розметівна

Основна інформація

Сфера наукових інтересів: екотоксикологічна та біоіндикаційна оцінка водного середовища, дослідження вод різного призначення на клітинному рівні з використанням тваринних та рослинних біомаркерів, екологія людини, цитогенетика.

Наукові досягення.

  • Наукові публікації та апробація досліджень:

– автор 87 наукових публікацій, серед яких статті у виданнях, що входять до наукометричних баз, зокрема Scopus (9), Web of Science Core Collection (3), фахових збірниках (17), 2 закордонна колективна монографія «Scientific developments of ukraine and eu in the area of natural sciences» (Wloclawek, Poland 2020); «Каталитические, сорбционные, микробиологические и интегрированные методы для защиты и ремедиации окружающей среды» (Новосибирск, 2013).

– учасник 50 міжнародних науково-практичних конференцій.

  • авторка 4 патентів на корисну модель та 2 ДСТУ.

Верголяс Майя Розметівна

Науковий ступінь і звання: доктор біологічних наук, доцент.

Освіта:. У 2000 році закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію магістра – біолога, викладача біології.

Наукометричний профіль

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36171216100#top

Mendeley: https://www.mendeley.com/settings/account/

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SuT72_UAAAAJ&hl=uk

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3617-0947