ВАСИЛЕНКО ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА

Наукові інтереси

Теорія та методика вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва на гедоністичних засадах.

Наукові публікації та апробація досліджень

На сьогодні перелік наукових, навчальних та навчально-методичних робіт включає 68 праць, серед яких: 1 монографія, 2 колективні монографії, 41 стаття у провідних фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України, 6 статей у зарубіжних наукових виданнях, 1 стаття Web of Science, 13 робіт апробаційного характеру (матеріали наукових та науково-практичних конференцій), 1 аудільний навчальний посібник, 3 методичні рекомендації.

ВАСИЛЕНКО ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА

Доктор педагогічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії

Освіта:

Донецький державний музично-педагогічний інститут (1987р.) зі спеціальності “Концертний співак, викладач”.

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова зі спеціальності “Теорія та методика музичного навчання”. 

Відмінник освіти України. 

Нагороджена нагрудним знаком В.Сухомлинського.

Наукометричний профіль