Бєльчев Павло Васильович

Наукові інтереси

В рамках теми НДР кафедри математики і фізики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького «Використання сучасних інформаційних технологій в професійній підготовці та роботі вчителя математики». Державний реєстраційний номер – 0118U004184. Індивідуальна тема: «Використання сучасних комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання в освітньому процесі». Практикум з фізичного експерименту; комп’ютерні технології в навчальному процесі; використання методів математичної статистики при обробці результатів педагогічного експерименту; вибрані питання сучасної фізики; методика викладання математики і фізики у старшій школі; практикум з розв’язання задач шкільного курсу фізики; основи науково-педагогічних досліджень.

Керівництво аспірантами

Під керівництвом Павла Васильовича захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, а саме:

Баранцова Ірина Олександрівна захист дисертації: 2014р. – спеціальність 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Тема: «Культурологічна складова фахової підготовки майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін»

Заворотна Ярослава Вікторівна захист дисертації: 2014 р. – спеціальність 13.00.06 (теорія і методика управління освітою). Тема: «Організаційно-педагогічні засади інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом».

Меркулова Наталя Володимирівна захист дисертації: 2015 р. – спеціальність 13.00.04 (теорія і методика професійної освіти). Тема: «Підготовка магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом».

Муртазієв Ернест Гафарович захист дисертації: 2016 р. – спеціальність 13.00.04 (теорія і методика професійної освіти). Тема: «Підготовка майбутніх учителів для реалізації культурно-історичної складової шкільної математичної освіти».

Павло Васильович є науковим керівником аспірантів IV року навчання спеціальності  011 Освітні, педагогічні науки, а саме:Атаманчука О.М. «Формування дидактичної компетентності майбутніх учителів математики у фаховій підготовці» та Таблер Т.І. «Методика використання комп’ютерних засобів навчання математики учнів гімназії».

Свідоцтва авторського права

Під керівництвом Павла Васильовича розроблені програмні продукти та отримані свідоцтва авторського права, на наступні твори:

  • Педагогічний програмний засіб «Конструктор інтерактивних плакатів» (№ 53382);
  • «Програмний засіб «Мультискрипт 1.0» («Мультискрипт») (№ 56746);
  • «Твір навчального характеру «Методичні рекомендації «Медіаосвітні технології в роботі учителя математики» до педагогічного програмного засобу «Асистент вчителя. Мультимедійні технології» («Асистент вчителя»)» (№ 58446).
  • «Педагогічний програмний засіб «Інтерактивний плакат з дисципліни «Історія педагогіки» (№ 83651).

Дані педагогічні засоби широко використовуються в навчальній діяльності, так наприклад, на основі Педагогічного програмного засобу «Конструктор інтерактивних плакатів» розроблена та впроваджена сертифікаційна програма підвищення кваліфікації вчителів «Конструктор інтерактивних плакатів» (понад 200 слухачів).

Павлом Васильовичем видано понад 80 наукових та  науково-методичних робіт.

Бєльчев Павло Васильович

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Посада: доцент кафедри математики і фізики.

Освіта: Запорізький державний педагогічний інститут, 1979р.; спеціальність: «Фізика і математика»; кваліфікація: вчитель фізики і математики (диплом Г-ІІ № 137868 від 28.06.1979 р.)

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 Теорія і методика навчання (фізика) «Розвиток логічного мислення учнів основної школи у процесі навчання фізики»(диплом ДК №032917 від 09.02.2006 р.). В 2008 р. отримав атестат доцента кафедри фізики  (атестат 12 ДЦ № 019967 від 30.10.2008 р.).

У 1993 році нагороджений знаком «Відмінник освіти України» та присвоєно вищу кваліфікаційну категорію вчителя загальноосвітньої школи.

У 1998 році присвоєно звання «Учитель-методист».

Наукометричний профіль