Бєльчева Тетяна Федорівна

Основна інформація

Сфера наукових інтересів: професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів, формування дослідницьких умінь у майбутніх педагогів

Наукові досягення.

  • Керівництво роботою аспірантів: 

Братишко Тамара Ахматівна, у 2018 році вступила до аспірантури. Тема дисертації: «Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до виховання учнів з особливими по требами в умовах інклюзивного навчання», на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

  •  Наукові публікації та апробація досліджень:

– автор 80 наукових публікацій, серед яких – 2 підручника з грифом Міністерства освіти і науки України; 3 навчальних посібника, один з яких – з грифом Міністерства освіти і науки України; фахові видання – 40; монографії – 2. 

– учасник  закордонної та 18 міжнародних науково-практичних конференцій;

  • учасник інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня «Я – дослідник», у якості наукового консультанта.

Бєльчева Тетяна Федорівна

Посада: доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності

Науковий ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта: вища, Мелітопольський державний педагогічний інститут, Бердянський державний педагогічний інститут

Наукометричний профіль

Google Scholar https: // scholar. google. com.ua/citations?user =ySrBMR8AAAAJ&hl=ru

ORCID  https://orcid.org/0000-0002- 6532-3551 

ResearchID