МІЖНАРОДНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (вебінар)

МІЖНАРОДНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (вебінар)
на тему: «Підбір, підготовка, та публікація наукових статей
у наукових видаНнях що індексуються у базах даних
Scopus та Web of Science»
Інформація про захід
Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку, IESF Міжнародна фундація науковців та освітян та ТОВ «Наукові публікації»
Он-лайн реєстрація: 1 липня по 19 липня 2021 року включно.
Термін міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) – 12 липня – 19 липня 2021 року м. Київ
У МПК Вебінарі можуть брати участь науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, освітяни коледжів, ліцеїв, гімназій а також запрошуються вчителі загально-освітніх шкіл.
Програма міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) включає в себе виконання навчального навантаження.
Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 годин;
Тема 1. Головні засади роботи з базами даних Scopus та Web of Science.
Тема 2. Сервіси та показники журналів у базі даних Scopus (ранжування журналів у Scopus, та цікаві аспекти процесу підбору видань)..
Тема 3. Web of Science в Україні (як оцінити та підібрати видання).
Тема 4. Проблематика самостійної публікації. Як економити час під час підготовки публікації.
Сертифікат про проходження підвищення кваліфікації (Вебінару) є документом, який підтверджує досвід учасника та враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг ЗВО.
Вартість міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару): 320 грн.
Для участі у підвищенні кваліфікації (Вебінарі) просимо заповнити онлайн-заявку на офіційній сторінці