КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Національна академія наук України оголосила конкурс на здобуття премій для студентів закладів вищої освіти і молодих учених, що присуджуються Президією НАН України у 2021 році.
Щороку присуджується чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів закладів вищої освіти, окремим авторам або колективам авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи у галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук.
У конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, закладів вищої освіти віком до 35 років включно, студенти, а також аспіранти та студенти зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах та закладах вищої освіти України.
Роботи, виконані молодими вченими, приймаються на конкурс за поданням відповідних міністерств, відомств, організацій та рад. Висувати кандидатів мають право учені ради наукових установ і закладів вищої освіти, колегії (президії) міністерств і відомств України, технічні ради промислових підприємств, конструкторських бюро, ради наукових і науково-технічних товариств.
Подати заявку на участь у конкурсі можна до 15 грудня 2021 року.
Детальніше: https://bit.ly/2UKLm5K