Пархоменко Владислав Анатолійович

Наукові інтереси

Українська революція 1917-1921 рр., історичне краєзнавство.

Керівництво аспірантами

Шевчук Альона Валентинівна, у 2013 році захистила дисертацію «Михайло Слабченко: життєвий шлях та наукова діяльність», на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Ревенко Віра Валентинівна, у 2013 році захистила дисертацію «Побут та дозвілля сільського населення на Півдні України в повоєнний період 1945-1955 рр.», на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Березняк Ярослав Васильович у 2017 році захистив дисертацію «Земські та урядові установи Таврійської губернії в сфері сільського господарства (1866–1914 рр.)», на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

 

Свідоцтва авторського права

– автор 120 наукових публікацій, серед яких – чотири навчальні посібники (два у співавторстві); статті Web of Science – 3 (у співавторстві); статті у закордонних виданнях країн ОЄСР – 5; фахові видання – 48; монографії – 9, з яких 5 одноосібних. 

– учасник 15 міжнародних науково-практичних конференцій.

Пархоменко Владислав Анатолійович

Доктор історичних наук, доцент кафедри історії та археології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Посада: доцент кафедри історії та археології.

Освіта: Миколаївський державний педагогічний інститут, 1996 р.

 

Наукометричний профіль