Коробченко Ангеліна Анатоліївна

Основна інформація

Освіта: Навчалась за спеціальністю «Хімія і біологія» й отримала кваліфікацію вчителя хімії і біології середньої школи.

З 1998 по 2001 рр. – аспірантка Інституту педагогіки АПН України (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) (м. Київ). У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Науково-педагогічна та просвітницька діяльність Олександра Янати». 

З 2015 р. професорка кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

В 2016 р. захистила докторську дисертацію у галузі історичних наук на тему: «Товариство дослідників природи при Харківському університеті (1869-1930): організаційні засади, наукова та культурно-просвітницька діяльність». 

З 2016 р. по 2020 рр. – завідувачка кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

З 2020 р. – професорка кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Основними напрямами досліджень є історія освіти, розвиток шкільної природничої освіти, історія науки, організація науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти. 

Під керівництвом Коробченко А.А. було успішно захищено дисертації 4 здобувачів вищої освіти. В даний час є науковим керівником 2 здобувачів наукового ступеню «доктор філософії».

Коробченко А. А. є авторкою понад 200 наукових, науково-методичних та публіцистичних праць, присвячених історії освіти, розвитку шкільної природничої освіти в Україні, історії науки. 

Коробченко Ангеліна Анатоліївна