Каталог вибіркових освітніх компонентів

Аграрна історія Південної України
Аксіологія
Актуальні проблеми дошкільної науки і освіти
Актуальні проблеми  євроінтеграції України
Актуальні проблеми новітньої історіографії України
Академічне письмо англійською мовою для аспірантів
Біохімія тварин
Виховання особистості у вимірі філософії освіти
Вища освіта та європейський освітній простір
Графічні технології у моделюванні обєктів та систем
Дискретна інтерполяція
Дискретна прикладна геометрія
Етнополітична історія України
Екологія моря
Екологічні концепції
Інноваційні педагогічні технології в музичній освіті
Історіогенеза теорії і методики музичної освіти
Історія вищої освіти
Комунікативно-практична філософія
Культура української наукової мови
Медіапростір і медіаосвіта в закладах дошкільної освіти
Медіаосвітні технології
Менеджмент в системі дошкільної освіти
Методика викладання інформатичних дисциплін
Методика викладання педагогічних дисциплін
Методика написання статей з професійної освіти у наукометричні виданні
Методика проведення педагогічного експерименту
Методичний супровід процесу взаємодії ДНЗ з родиною
Методологія наукових досліджень з інформаційних технологій
Музейна справа і зоологічні колекції
Наукові проекти в галузі екології, охорони довкілля та оптимізації природокористування
Новітні методи хорології (ареології)
Онтологія та гносеологія
Організація інклюзивного навчання в закладах освіти
Право інтелектуальної власності на результати наукової і науково-технічної діяльності в рамках наукової етики
Практичні аспекти орнітології
Проблеми етногенезу слов’ян
Просторовий аналіз та моделювання екосистем
Прикладна екологія
Психологія розвитку особистості в КОП
Регуляція метаболізму в клітині
Специфіка виховної роботи в закладах державного утримання
Специфіка професійно-педагогічної діяльності
Спеціальні розділи екологічних аспектів природокористування
Спеціальні розділи заповідної справи
Сучасні концепції дитинознавства в теорії і практиці дошкільної освіти
Сучасні напрями ресурсо- та енергозбереження
Сучасні системи дошкільної освіти за кордоном
Сучасна світова історіографія
Теоретико-методичні засади організації передшкільної освіти
Теоретико-методичні основи створення та використання комп’ютерно-орієнтованих систем і засобів навчання
Теоретико-методологічні та практичні основи виховного процесу
Теоретико-методологічні та практичні основи професійної освіти фахівців з використанням ІКТ
Теорія і методика голосотворення
Теорія і методика гуманітарної експертизи проблем музичного розвитку особистості школяра
Теорія і методика передвищої фахової музичної освіти
Тьюторство у системі дистанційної освіти
Українська філософія у контексті світової культури
Управління науковими проєктами
Філософія науки і освіти
Філософські проблеми гуманітарних наук
Філософія природознавства
Форми і методи об’єктивації результатів наукового аналізу проблем музичної освіти школярів
Функціональна зоологія
Хімія біологічно активних сполук
Цивілізація в історії людства