Каталог вибіркових освітніх компонентів

Аграрна історія Південної України
Аналітична археологія
Аксіологія
Актуальні проблеми  євроінтеграції України
Актуальні проблеми економіки в період глобалізації
Актуальні проблеми дошкільної науки і освіти
Академічне письмо англійською мовою для аспірантів
Біохімія тварин
Виховання особистості у вимірі філософії освіти
Вища освіта та європейський освітній простір
Етнополітична історія України
Екологія моря
Екологія тварин
Екологічні концепції
Інноваційні педагогічні технології в музичній освіті
Інноваційні інформаційні технології проведення наукових досліджень
Інтелектуальні інформаційні технології в вищій школі
Інституційний аналіз економічного розвитку
Історіогенеза теорії і методики музичної освіти
Історія вищої освіти
 Історія стилів мистецтва
Історія розвитку польових досліджень в археології
Комунікативно-практична філософія
Конкурентоспроможність регіонів та структурна трансформація їх економіки
Культура української наукової мови
Культурно-просвітницька робота
Медіапростір і медіаосвіта в закладах дошкільної освіти
Методика викладання педагогічних дисциплін у закладах вищої освіти
Методика написання статей з професійної освіти у наукометричні виданні
Методика проведення педагогічного експерименту
Методологія та організація наукових досліджень
Методологія та стратегії сталого розвитку територій
Музейна справа і зоологічні колекції
Музична риторика
Наукові проекти в галузі екології, охорони довкілля та оптимізації природокористування
Новітні методи хорології (ареології)
Онтологія та гносеологія
Освітній менеджмент
Основи розвитку продуктивних сил економіки
Організація інклюзивного навчання в закладах освіти
Право інтелектуальної власності на результати наукової і науково-технічної діяльності в рамках наукової етики
Практичні аспекти орнітології
Проблеми етногенезу слов’ян
Просторовий аналіз та моделювання екосистем
Прикладна екологія
Психологія розвитку особистості в КОП
Регуляція метаболізму в клітині
Соціально-економічний потенціал регіонів та територіальних громад
Специфіка виховної роботи в закладах державного утримання
Специфіка професійно-педагогічної діяльності
Спеціальні розділи екологічних аспектів природокористування
Спеціальні розділи заповідної справи
Сучасні концепції дитинознавства в теорії і практиці дошкільної освіти
Сучасні напрями ресурсо- та енергозбереження
Сучасні системи дошкільної освіти за кордоном
Теоретико-методичні основи створення та використання комп’ютерно-орієнтованих систем і засобів навчання
Теоретико-методологічні та практичні основи виховного процесу
Теорія культури (з елементами медіаграмотності)
Теорія і методика передвищої фахової музичної освіти
Тьюторство у системі дистанційної освіти
Українська філософія у контексті світової культури
Управління науковими проєктами
Філософія науки і освіти
Філософські проблеми гуманітарних наук
Філософія природознавства
Функціонування сучасних економічних систем
Хімія біологічно активних сполук
Цивілізація в історії людства