Замуруйцев Олексій Вікторрович

Основна інформація

Сфера наукових інтересів: археологія, давня історія України, історія Стародавнього світу.

Керівництво роботою аспірантів: 

– , з 2018 року керує дисертаційним дослідженням аспіранта Синичківа Юрія Васильовича «Археологічні пам’ятки Приазов’я та Нижнього Придніпров’я»Наукові публікації та апробація досліджень:, на здобуття наукового ступеня кандидата історичних  наук за спеціальністю 032 Історія та археологія.

– автор 40 наукових публікацій, серед яких – два навчальних посібника; Scopus – 2; фахові видання – 20; кількість публікацій за кордоном – 4; монографії – 2. – учасник 10 закордонних та вітчизняних  науково-практичних конференцій.

  • автор семі авторських свідоцтв.

Замуруйцев Олексій Вікторрович

Посада: доцент кафедри історії та археології.

Науковий ступінь і звання: кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Освіта: Запорізький національний університет, 1993 р.

Наукометричний профіль