Журавльова Лариса Станіславівна

Основна інформація

Сфера наукових інтересів: спеціальна освіта, логопедія, нейропсихологія; діагностика і корекція мовленнєвого розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; корекційно-розвивальна спрямованість дошкільної та початкової освіти в умовах інклюзивної практики, корекція мовленнєвого розвитку дитини з порушенням базових передумов письма.

Наукові досягення.

 • – директор Центру корекційно-розивальних технологій для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (з 2014 року);
 • – голова Мелітопольського осередку ГО «Української асоціації корекційних педагогів» з 2016 року (членський квіток № 123/2016);
 • – член редакційної колегії Наукового журналу Хортицької національної академії (Серія: Педагогіка. Соціальна робота;
 • – 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 • – має більше 120 наукових праць, серед них:
 •  
 • наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

  1.Zhuravlova L., Sheremet M., Dmytriieva I., Suprun D. State of formation of motivation as one of the structural-functional components of speech development of primary schoolchildren with dysgraphia. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2020. Vol. 24. Issue 08. Р. 8985–8999. DOI: https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I8/PR280893.

  1. Larysa V. Kozibroda, Oksana P. Kruhlyk, Larysa S. Zhuravlova, Svitlana V. Chupakhina, Оlena M. Verzhihovska. Practice and Innovations of Inclusive Education at School. International Journal of Higher Education. 2020. Vol. 9. № 7. Р. 176–187. URL: http://ijhe.sciedupress.com.

  3.Shevchenko Y., Zhuravlova L., Taranenko G.,. Dubiaha S. Students’ readiness for the formation of primary schoolchildren’s argumentative skill while identifying the real motive of the action. Ad alta journal of interdisc iplinary research. Double-Blind Peer-Reviewed. 2020. Vol. 10 (1), special X. 140 s. (S. 100–107).

  1. Natalia Koshara, Larysa Zhuravlova, Alona Nelepova, Iryna Sidorova, Natalia Lopatynska. Professional training of primary school teachers (experience of Sweden, the United Kingdom). Applied linguisties Research Journal ALRJournal. 2020. № 4 (9). Р. 159–173. DOI: 10.14744/ alrj.2020.82712.

  5.Stoliarenko, O., Stoliarenko, O., Prokopchuk, V., Zhuravlova, L., Demchenko, I., Martynets, L., Yakovliv, V. (2021). Fostering a Values-Based Attitude towards a Person in Secondary Schools in the Post-Soviet Space. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 13(3), 166-188. https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/446

  6.Kateryna Kruty, Svitlana Kurinna, Larysa Zhuravlova, Svitlana Zнеinova, Hanna Lopatina, Yevheniia Lyndina. Developing Grammatical Competence in Preschoolers. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. . 2021, Volume 13, Issue 3, pages: 20-37 | https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/438 

  7.Larysa Zhuravlova, Nataliia Leshchii, Anna Zamsha, Olha Babiak, Yevheniia Lyndina, Oksana Voroshchuk. Techniques for the correction of language disorders among ch ildren with Psycho-physical development peculiarities. Ad alta journal of interdisc iplinary research. Double-Blind Peer-Reviewed. 2021. Vol. 11/2, special XXІІ 194 s, pages: 133-137

  Монографія:

  1.Журавльова Л. С. Науково-теоретичні основи дослідження мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією: монографія. Київ: Міленіум, 2019. 412 с.

  Розділ у колективної монографії:

  1. Журавльова Л. С. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з розвитку мовлення дітей із заїканням засобами музично-дидактичних ігор. Розділ монографії «Професійна підготовка майбутніх фахівців в умовах кредитно-модульної системи організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах»: Монографія / за заг.ред. О.В.Федорової, В.А.Волкової. К.: Видавництво «Міленіум», 2013. С.248-289 (290с.).

  Розділ у 2 зарубіжних колективних монографіях:

  1. Zhuravlova L. Theoretical and philosophical foundations of the development of speech of junior pupils. Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 1. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. 336 p. (Р. 173–201).
  2. Zhuravlova L. Differentiated and individualized approach in the child’s learning in society informatics (at the example of primary school pupils with letter violation). Digital economy and digital society/edited by Tetyana Nestorenko and Magdalena Wiezbik-Stronska. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. 339 с. (P. 14–20).

  Навчально-методичні посібники:

  1. Журавльова Л. С., Шеремет М.К., Кондратенко В.О. Розвиток мовлення у старших дошкільників із заїканням засобами музично-дидактичних ігор. Навчальний посібник. Мелітополь: К.: Видавництво «Міленіум», 2013. 140.с.Гриф МОНУ (№ 1/11-11122 від 09.07.2013).
  2. Журавльова Л. С. Методика логопедичного скринінгу. Навчально-методичний посібник. Мелітополь: ФОП Однорог, 2020. 80 с.
  3. Логопедичні ігри для дітей від 2 до 7 років: навч.-метод. посіб. / І.О. Яковенко, А.А. Солонська, Л.С. Журавльова, О.В. Федорова. Мелітополь: Люкс, 2020. 125 с.

   

Журавльова Лариса Станіславівна

Науковий ступінь і звання: доктор педагогічних наук, доцент.

Освіта: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (рік закінчення – 1991 р. Спеціальність «Дефектологія», кваліфікація «Вчитель і логопед допоміжної школи. Олігофренопедагог дошкільних закладів»).

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б.Хмельницького (рік закінчення – 2021 р. Спеціальність «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)», кваліфікація «Викладач англійської мови та світової літератури. Перекладач англійської мови».

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б.Хмельницького (рік закінчення – 2021 р. Спеціальність «Психологія», ОП « Психологія. Клінічна психологія».

Захист кандидатської дисертації за темою «Розвиток мовлення у старших дошкільників із заїканням засобами музично-дидактичних ігор», спеціалізована вчена рада Д 26.053.14 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка (2009 р.).

Захист докторської дисертації за темою «Комплексна діагностика і корекція мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією», спеціалізована вчена рада Д 26.053.23 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка (2021).

Наукометричний профіль