Житнік Тетяна Сергіївна

Основна інформація

Сфера наукових інтересів: дошкільна педагогіка, мистецька педагогіка, інклюзивна освіта, корекційна педагогіка, вікова психологія та психологія розвитку, методологія художньо-естетичного розвитку особистості, проблеми естетичного та духовного розвитку особистості.

Наукові досягення.

 • керівник Освітньо-наукового центру соціокультурного розвитку дитини (з 2020 рр.),

 • 12 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;

 • Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» (м.Київ).

 •  Автор більше 70 наукових праць;
  Серед них:
   1. Житнік Т. С. Асоціативні картки як засіб підвищення мотивації дітей до художньо-творчої діяльності / Т. С. Житнік // Науково-методичний журнал «Мистецтво та освіта». – Київ : Педагогічна думка. – 2018. – №1(87). – С. 29-36. Index Copernicus. — ISSN 2308-8885.
   2. Zhytnik T. Socio-Psychological Aspects of HIV Infection Prevention among First year University Studentens as a health saving factor (Yermak H., Moskalyva L., Podplota S., Fedorova O., Liapunova V.),
  International journal of pharmaceutical research and allied science (IJPRAS), Special Issue 1, 2020, 9(1) pp1-8. ISSN 2277-3657. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_
  mode=General Search&qid=1&SID=C4JX5wpX91zVmZJX88L&page=1&doc=2)
   3. Zhytnik T. The Wotld Experience and a Unified Model for Government Regulation of Development of the Automotive Industry (Shevchenko I., Dmytriiev I., Kudryavtsev V., Lushnikova O.), Viesoл politika ir administraavimas public policy and administration 2019, T 18, Nr. 3/2019, Vol.
  18, Nr.3, P.46-58, ISSN 1648-2603 (print), ISSN 2029-2872 (online), http://dx.doi.org/10.5755/j01.ppaa.18.3.24720
   4. Житнік Т.С. Критерії оцінювання рівня сформованості художніх цінностей у дитини старшого дошкільного віку. Психолого- педагогічні проблеми сучасної школи /Збірник наукових праць. ISSN 2706-6258 Вип. 2(6), 2021DOI: https://doi.org/10.31499/2706-
  6258.2(6).2021.247510
  Участь у міжнародних науково-дослідних, освітніх та культурних програмах та проектах, а саме:
  1. Громадський проект для реалізації у 2018 р.(бюджет участі – парципаторний бюджет) «Перша безкоштовна Академія сучасного дитячого мистецтва «Art Lab» (2018р. Мелітополь) (термін реалізації: січень – грудень 2018р.) (автор, керівник).

 • 2. Міський проект за підтримки КУ Мелітопольська міська дитяча лікарня «Відповідальна молодь є!» (термін реалізації вересень – травень 2018 р.) (автор, керівник, тренер).

 • 3. Всекраїнська БО «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя» (Глобальний фонд фінансування програми з протидії туберкульозу та ВІЛ інфекції у 2018-2020 рр.) – відповідальний виконавець по МУВП №144 (Мелітопольська установа виконання покарань №144).

 • 4. DVV (Мінськ) РГД 3 «Regional Voices – Civic Adult Education for Community Empowerment in Ukraine and Belarus» (зміцнення процесів демократизації в Україні та Білорусі через освітні програми для дорослих – імплементація освітньої програми для представників партнерських
  організацій, реалізацію мікропроектів в регіонах, серію інформаційно- лобістських публічних заходів з представниками місцевої та національної влади) (термін реалізації травень 2018р. – жовтень 2019р.).
  Неодноразово заохочувалася нагородами різних рівнів, серед яких:
  1. Почесною грамотою Комунальної установи «Обласний методичний центр культури і мистецтва» Запорізької обласної ради за високий професіоналізм, відданість обраній справі, значні методичні здобутки, активну роботу по вихованню учнів та з нагоди 40-річчя з дня
  заснування дитячої художньої школи (2015 р.).
  2. Почесною грамотою Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради за багаторічну сумлінну працю, служіння важливій, благородній справі духовного і культурного просвітництва, збереження культурної спадщини міста Мелітополя та з нагоди Всеукраїнського дня
  працівників культури та майстрів народного мистецтва (2016 р.).
  3. Почесною грамотою Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради за значні особисті досягнення у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну та сумлінну працю,
  професіоналізм, впровадження сучасних інноваційних технологій у галузі вищої освіти та з нагоди відзначення дня працівника освіти (2017 р.).
  4. Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за значні особисті досягнення у підготовці висококваліфікованих спеціалістів ,багаторічну та сумлінну працю, професіоналізм та з нагоди Дня працівника освіти (2018 р.).
  5. Грамотою Національної академії педагогічних наук України за вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти України, багаторічну сумлінну і плідну працю, професіоналізм та з нагоди 95-річчя від дня заснування Університету (2018 р.).
  6. Подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку високваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну
  діяльність (2019 р.).

Житнік Тетяна Сергіївна

Науковий ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Освіта: спеціальність ««Практична психологія» кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладача психології, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2006 р.

Базова вища освіта за напрямом підготовки «Мистецтво» , здобула кваліфікацію бакалавра з дизайну, 2009 р. Інститут реклами (м. Київ)

Захист дисертації: 05.10.2016 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України за темою «Розвиток художньо-творчої активності старших дошкільників засобами живопису», номер диплома ДК №039580 від 13.12.2016 р., спеціальність – 13.00.08 Дошкільна педагогіка.

Наукометричний профіль