Воровка Маргарита Іванівна

Наукові інтереси

Гендерна педагогіка, теорія і практика формування гендерної культури студентів вищих навчальних закладів

Керівництво аспірантами

– Емірільясова Сусанна Сеітбілялівна, у 2016 році захистила дисертацію: «Гендерна проблематика у вітчизняній педагогічній пресі другої половини ХХ – початку ХХІ століття», на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

– Проценко Андрій Анатолійович у 2018 році захистив дисертацію «Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

– Шлеїна Л.І. навчається в аспірантурі з 2017 року за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Тема дисертації: «Організаційно-педагогічні умови формування гендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти».

Наукові публікації та апробація досліджень

– авторка 126 наукових публікацій, серед яких – три навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України; Scopus – 1; закордонні фахові видання – 4; фахові видання – 45; монографії – 6, з яких одна одноосібна.

– учасниця 10 закордонних та 30 міжнародних науково-практичних конференцій.

– авторка шести авторських свідоцтв.

Професійні досягнення

авторка курсу «Гендерна педагогіка»;

експертка з антидискримінації освітнього контенту (номер сертифікату 30-ІІІ-2017);

з 2018 року здійснюю антидискримінаційну експертизу шкільних підручників при Міністерстві освіти і науки України;

тренерока з антидискримінаційної експертизи освітнього контенту;

брала участь у роботі виїзного тематичного засідання робочої групи Міністерства освіти і науки з питань політики гендерної рівності та анти дискримінації в освіті (17.12-1812.2018 року).

Підвищення кваліфікації

Науково-професійне стажування та підвищення кваліфікації за міжнародною програмою «The innovative Methods and Technologis of TeachingThe Newest in the European Educational Practice» (Management in education. Pedagogyна базі Вищої Школи Лінгвістичної у м.  Ченстохова,  Республіка  Польща. 

Отримання сертифіката про знання іноземної мови на рівень В2. Certificate Nr Kj-A Nr.20/10/16. Issue date: 02-10-2020 CzestochowaRepublic of Poland

Воровка Маргарита Іванівна

Науковий ступінь і звання: докторка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Посада: доцентка кафедри педагогіки і педагогічної майстерності.

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1993 р.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти  24 роки.

Сфера наукових інтересівпедагогiчнi аспекти формування гендерної культури.

Наукометричний профіль